Pravidla psaní

 1. Hned zezačátku chci upozornit, že v povídkách se může objevit násilí, sex apod., proto by vám mělo být alespoň 15 let. Bohužel hráče neovlivním a nevím, co se v dané povídce zrovna vyskytne.
 2. Vždy bude přiložen odkaz na online dokument, ve kterém se bude tvořit povídka (pravděpodobně od googlu či office).
 3. Do dokumentu bude moci psát jen ten, co se do povídky přihlásí na základě registračního formuláře (ostatní nedostanou přístup k upravování).
 4. Každá povídka bude mít svůj vlastní registrační formulář.
 5. Většina povídek bude mít již zadaný začátek (minimálně věta a maximálně odstavec).
 6. Pod začátkem bude vždy napsáno pořadí hráčů, kdo po kom bude psát (dodržujte!).
 7. Každá povídka bude mít specifický maximální a minimální počet hráčů (zda je volno či plno jednoduše poznáte).
 8. Nezačínejte psát, dokud neřeknu (pomocí komentáře v dokumentu či po mailu), že můžete začít.
 9. Spisovatel, který bude na řadě, musí navázat na předešlou část povídky (držte se děje!)
 10. Pravidelně navštěvovat stránku (či dokument) a hlídat si "svoji" povídku, zda již nejste znovu na řadě.
 11. Nepsat dlouhé texty (maximálně odstavec).
 12. Naopak je dovoleno psát krátké texty (minimálně 2 věty nebo jedno delší souvětí - je ale potřeba, aby se tam něco stalo - nepsat jen popis jako je například "Sluníčko svítilo a hřálo na tváři.").
 13. Držet se žánru (nepsat do hororu příliš romantiky atd.).
 14. Držet se zadaných specifických pravidel u konkrétního příběhu.
 15. Pamatujte si jména, dodržujte formu (ich / er)
 16. Je dovoleno se přihlásit do více povídek.
 17. Pokud se zapíšete, zavazujete se tím, že se na to do dalšího dne nevykašlete. Pokud jste na řadě a nenapíšete nic za 3 dny, budete v lepším případě přeskočení (bude pokračovat následující hráč), v horším případě až vyloučeni.
 18. Pokud nemáte čas, ale k povídce se budete chtít vrátit, stačí vyplnit formulář na omluvenky.
 19. Komunikaci o konkrétní povídce budeme udržovat v dokumentu.
 20. Heslo k registraci: vítej